Będzie zakup części majątku ELGO!

W dniu 12.07.2017 r. w Sądzie Rejonowym w Płocku Sąd zaakceptował dokonany przez syndyka wybór oferty złożonej przez firmę LEDLUM Sp. z o.o. z Kutna. 
Przedmiotem oferty jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 98 oznaczonej numerami ewidencyjnymi 4412 o pow. 0,0758ha , 4415 o pow. 0,0829ha, 4416 o pow. 0,0834ha, 4437 o pow. 0,0519ha, 4419/3 o pow. 0,1850ha, 4419/4 o pow. 0,5594ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrPL1G/00015893/0.

Zaproponowana przez oferenta cena zakupu to kwota 192 700 zł (plus obowiązująca stawka VAT) przy cenie wywoławczej: 169 000 zł (plus obowiązująca stawka VAT).

Do sprzedaży pozostają wciąż 4 kompleksy składników majątku upadłego Elgo Lighting Industries S.A. w upadłości likwidacyjnej w Gostyninie.

Syndyk zadeklarował, że wniosek dotyczący nowych warunków przetargu zostanie przez niego złożony w ciągu 14 dni.
Czy zmieni się cena?

Czy pojawią się kolejni oferenci zainteresowani zakupem majątku ELGO? Będzie wiadomo wkrótce.

poinformowała na swoim FB

Mariola Józwiak – Węclewska
Gostynińskie Centrum Rozwoju

Facebook Comments