Kompetencje i kultura w Urzędzie Miasta Gostynina

Mariola Józwiak-Węclewska -Co jest niestosowne i kto jest zgryźliwy?

25-28 lipca – ostatnie dni konsultacji społecznych przed uchwaleniem bardzo ważnego dla naszego miasta dokumentu – Programu Rewitalizacji, który dotyczy przedsięwzięć, jakie mają być realizowane do 2023 r

Przekazałam dużo propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych i innych uwag dotyczących tego dokumentu, ale nie mogłam przez kilka dni ani od doradcy burmistrza – p. Roberta Mokoka, ani od p. Katarzyny Płonki z firmy opracowującej GPR ani wreszcie od p. wiceburmistrz Fijałkowskiej uzyskać informacji, które z moich uwag zostały uwzględnione, a które nie.

Na maile nikt nie odpisał. Telefon komórkowy doradcy burmistrza był wyłączony. Telefonu stacjonarnego p. Mokok nie odbierał. Udało mi się dodzwonić raz, kiedy zadzwoniłam przez sekretariat, ale żadnych informacji p. Mokok mi nie udzielił, odsyłając do p. wiceburmistrz.
Na moją prośbę, by spotkanie konsultacyjne we wtorek 25 lipca rozpoczęło się pół godziny później, bo jechałam na pogrzeb młodego człowieka, a zależało mi na udziale w konsultacjach i nie chciałam się spóźnić, pan burmistrz Kalinowski nie wyraził zgody… Czemu? Nie wiem…

Podczas obrad sesji usłyszałam od oburzonej p. sekretarz, że wysyłam kilkanaście maili w tygodniu i urzędnicy nie są w stanie na nie odpowiedzieć, więc na odpowiedź poczekam … 30 dni (dziękuję, ale po tym czasie odpowiedzi na temat GPR nie będą już miały większego znaczenia, skoro treść dokumentu została ostatecznie ustalona). Argumentów merytorycznych żadnych.

Pan burmistrz też nie widział problemu w przebiegu konsultacji społecznych w ostatnich dniach – przeciwnie – stwierdził, że nikt nie będzie odpowiadał na maile wysyłane na adresy prywatne p. Mokoka. Tylko że ja nawet nie znam prywatnego maila p. Roberta, a zapytania przesyłałam na oficjalnego maila p. Mokoka jako pracownika UM, w godzinach pracy doradcy burmistrza i w temacie, za który ten pan odpowiada będąc doradcą burmistrza ds. rozwoju. Chyba że ja znów czegoś nie rozumiem, bo w sumie faktycznie udział p. Mokoka w tworzeniu Programu Rewitalizacji pozostawia wiele do życzenia (był albo nieobecny na spotkaniach albo nie zgłaszał żadnych uwag czy propozycji do tworzonego dokumentu).

Najlepiej jednak obejrzeć relację z sesji nadzwyczajnej. Ona najtrafniej oddaje poziom dyskusji przy debacie o przyszłości naszego miasta,-Komentuje na FB Mariola Józwiak-Węclewska

Zapraszamy do obejrzenia obrad:

 

W piątek 28.07 Radni uchwalili „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017 – 2023”. Dokument został przyjęty w ostatniej chwili – podobnie, jak ostatnie uchwały w tym temacie dotyczące diagnozy sytuacji w Gostyninie, wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji czy powstania Komitetu Rewitalizacji.

Dlaczego inwestycje ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Gostynina nie znalazły się w Programie Rewitalizacji?

Czemu nasi urzędnicy nie odpowiadają na zapytania kierowane w czasie trwających konsultacji społecznych?

Jakie „merytoryczne” uwagi zgłosiła do dokumentu Pani Sekretarz?

Czy Burmistrz zgodzi się na aktualizację Programu Rewitalizacji przed jego wpisem do Wykazu programów rewitalizacji czy miasto zapłaci za usługę dodatkowo za kilka miesięcy?

Czy mieszkańcy są pewni że obecne władze spełniają oczekiwania mieszkańców ?

Facebook Comments