Burmistrzem Miasta Gostynina zostaje Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Burmistrzem Miasta Gostynina została Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

Dla przypomnienia co obiecali kandydaci IDG podczas kampanii wyborczej w których startowała na Burmistrza.

1). Ciepłownia geotermalna. Rachunki za ciepło niższe nawet do 30%

W ostatnim czasie Agnieszka Korajczyk-Szyperska wspólnie z Roman Augustyniak i Artur Szulwach odbyli kilka spotkań w temacie budowy i funkcjonowania ciepłowni geotermalnej.Poznali zasady finansowania takiego zadania, budowy i funkcjonowania ciepłowni geotermalnej.

Budowa takiego obiektu jest priorytetem dla wielu samorządów, będzie też dla Gostynina. Na realizację takiego zadania można pozyskać środki z UE, nawet do 85%.

Fakt, że posiadamy już odwierty może znacząco obniżyć koszty nawet przy konieczności przeprowadzenia pewnych prac modernizacyjnych. Konieczność inwestycji w ciepłownię geotermalną wynika z długofalowych korzyści finansowych. Mimo wysokich kosztów początkowych, perspektywa niższych kosztów eksploatacyjnych sprawia, że taka inwestycja jest opłacalna.

Argumentów na TAK dla tego zadania można przytaczać wiele a że warto zająć się tematem niech świadczy fakt, że wiele samorządów rozpoczyna właśnie takie inwestycje.

2).Centrum Aktywności Rodzinnej w Gostyninie

Agnieszka Korajczyk-Szyperska, Roman Augustyniak i Konrad Krysiak uczestniczyli w spotkaniu w Baruchowie, gdzie niedawno otwarte zostało Wielopokoleniowe Centrum Aktywności Rodzinnej.

Podczas tej wizyty, Zastępca Wójta Gminy Baruchowo, Krzysztof Grudziński, oprowadził gości po obiekcie i szczegółowo omówił strukturę finansową projektu. Warto podkreślić, że inwestycja ta w ponad 80%  sfinansowana ze środków zewnętrznych, w tym funduszy rządowych i unijnych.

Czy podobna inwestycja jest możliwa w Gostyninie? Agnieszka Korajczyk-Szyperska, kandydatka na stanowisko Burmistrza Miasta Gostynina, jest przekonana, że tak.

„Centrum Aktywności Rodzinnej w Gostyninie będzie przeznaczone dla dzieci, młodzieży, seniorów, praktycznie dla każdej grupy wiekowej. To obiekt skupiając w jednym miejscu takie atrakcje na zewnątrz jak skatepark, plac dla dzieci, fontannę, siłownia plenerowa, tężnie, a w obiekcie, salę widowiskową, kawiarnię, kręgielnie, bilard, salę zabaw dla dzieci, salę dla dzieci, dla seniorów, młodzieży i wiele innych atrakcji” – powiedział Roman Augustyniak.

“Mamy pomysł na to, jak to zrealizować, współpracując z Województwem Mazowieckim i wykorzystując środki rządowe i europejskie” – zaznaczyła Korajczyk-Szyperska.

3).Zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Komunikatywność oraz dobre relacje społeczne są dla mnie niezwykle istotne, z tego powodu uważam, że zarząd MTBS Sp. z o.o. jest zobowiązany do tego, aby być ogólnodostępnym dla mieszkańców zasobów. Powinien w mojej ocenie również osobiście weryfikować i nadzorować istniejące zasoby i trwające inwestycje.

Wypracowanie pozytywnej i partnerskiej atmosfery w gronie pracowników spółki jest dla mnie również bardzo ważne w tym aspekcie.

Kolejnym priorytetem jest zagwarantowanie mieszkańcom wysoko rozwiniętej polityki informacyjnej dotyczącej bieżących wydatków, planów remontowych oraz stanu finansowego dla danych budynków.

Mieszkańcy, jako członkowie wspólnoty, mają prawo wiedzieć o tym, w jaki sposób wykorzystywane są wspólne środki.

Następnym aspektem, nad którego poprawą będę pracował, to komfort życia osiedlowego. Na większości osiedli mała architektura zielona pozostawia wiele do życzenia. Zdaję sobie sprawę, że estetyka osiedli i wykonywanych inwestycji jest dla mieszkańców bardzo ważna, stąd wychodzę tym oczekiwaniom naprzeciw.

Niskonakładowymi propozycjami są:

inwestycje w kosze do segregacji odpadów, płotki odgradzające tereny zielone, kosze osiedlowe z dystrybutorem worków na nieczystości, nowe, wygodne ławki, wiaty rowerowe oraz nasadzenie drzewek i krzewów.

Zwrócić też trzeba uwagę na stan zabawek na osiedlowych placach zabaw. Uważamy, że są to doskonałe inwestycje, które zdecydowanie zmienią wygląd osiedli i poprawią komfort życia mieszkańców.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż prowizoryczne rozwiązania przy naprawach i modernizacjach muszą być zastąpione profesjonalnymi rozwiązaniami długofalowymi, które będą wykonywane w sposób przemyślany i racjonalny. Nie dopuszczalne są sytuacje, aby podczas remontów klatek, które odbywają się raz na kilkanaście lat, pomijać np. wymiany aluminiowej instalacji elektrycznej – jest to w moim odczuciu decyzja irracjonalna. Wiele do życzenia pozostawia również bieżący stan elewacji i orynnowania wielu bloków, a zwlekanie z naprawami pogłębia tylko uszkodzenia.

Niezmiennie MTBS Sp. z o.o. powinno pozyskiwać dofinansowania zewnętrzne na termomodernizację budynków oraz budowę nowych mieszkań, zarówno komunalnych jak i własnościowych.

Dodatkowo, w celu ograniczenia wydatków na usługi firm zewnętrznych, proponuję utworzenie dwóch, sześcioosobowych, profesjonalnych brygad roboczych, w skład których powinni wchodzić: stolarze, elektrycy, dekarze, hydraulicy i konserwatorzy terenów zielonych.

Zobowiązuję się do reorganizacji standardów zarządzania i funkcjonowania Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Artur Szulwach

4).Monitoring w Gostyninie

W Planie dla Gostynina – programie wyborczym na 2014-2018 zapisaliśmy, że chcemy aby Gostynin był miastem monitorowanym. Na samym początku tej kadencji podjęte były już kroki w tej sprawie. Radni byli w Płocku, oglądali jak działa u naszych sąsiadów system monitoringu, byli także w Gliwicach gdzie oglądali monitoring oparty na fotowoltaice.

Niestety choć była wola radnych aby złożyć wniosek o dofinansowanie i pozyskać środki na takie rozwiązanie w Gostyninie to pojawił się opór ze strony Burmistrza i urzędników.

Został opracowany program funkcjonalno-użytkowy jednakże rozwiązania, które próbował przeforsować Burmistrz były w naszej opinii zbyt kosztowne dla miasta. Opłata za dzierżawę kamer pochłonęłaby z budżetu miasta kilkanaście tysięcy miesięcznie, do tego jeszcze obsługa i inne koszty. To jak na budżet Gostynina zbyt dużo. Kamery nie należałyby do miasta.

Radni kilkakrotnie zabezpieczali środki na wykonanie monitoringu. Również pod koniec grudnia w budżecie na rok 2018 uwzględnione zostały pieniądze (200 tysięcy złotych) na nazwijmy to pierwszy etap monitoringu w Gostyninie.

Liczę na to, że już wkrótce na terenie miasta pojawi się kilkanaście pierwszych kamer szybkoobrotowych.

Z informacji, które przedstawili urzędnicy wynika, że przygotowany został już opis przedmiotu zamówienia. Lokalizacja kamer szybkoobrotowych dzienno-nocnych została ustalona z radnymi i Komendą Powiatową Policji.

Kamery w I etapie pojawią się na:

– skrzyżowanie ul. Rynek – ul. Kościelna

– skrzyżowanie ul. Jana Pawła II – ul. Floriańska

– skrzyżowanie ul. Rynek – ul. 3 Maja

– skrzyżowanie ul. Rynek – ul. Kościuszki

– ul. Bierzewicka, przy wjeździe na ul. Ziejkową

– skrzyżowanie ul. Floriańska – ul. Czapskiego – ul. Armii Krajowej

– skrzyżowanie ul. Polna – ul. Kopernika

– tereny zielone przy MCK

– ul. Żabia – most nad Skrwą

W następnych latach rozwój monitoringu będzie kontynuowany. Monitoring obejmie właściwie każde osiedle i drogi wyjazdowe z miasta. Będziemy dążyć do tego żeby Gostynin był miastem bezpiecznym.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

5).Szpital, punkt świątecznej opieki medycznej i 24 godzinny dyżur pediatry

Tu kiedyś był szpital, dawno, dawno temu. Ktoś kiedyś zdecydował o przeniesieniu szpitala do Kruka. Błąd. Wielki błąd. Jak jest w szpitalu w Gorzewie wiemy.

Gostynin powinien mieć szpital ale póki co nie ma nawet punktu świątecznej i nocnej opieki.

Dziś moja najmłodsza córka upadła tak niefortunnie, że zraniła się w głowę.
Najpierw telefon z pytaniem czy jechać na pogotowie, potem wizyta na Kruku skąd odesłano nas do Płocka. I tak jeździj człowieku z dzieckiem.
W Gostyninie powinien być punkt opieki nocnej i świątecznej o co zabiegali m.in. Witold Pilichowicz i Marcin Maciejewski. Składałam w tej sprawie wnioski, proponowałam połączenie sił wszystkich gmin z powiatu, po to żeby każda z gmin ponosiła mniejsze koszty. To proces pracochłonny ale jestem przekonana, że się da.

Do czasu zorganizowania tego w naszym mieście już od następnego roku postaram się uruchomić 24 godzinny dyżur pediatryczny po to żebyśmy nawet w nocy byli spokojni o swoje dzieci.

Pozdrawiam
Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

6).Życie seniorów nabierze rozmachu” – Gostynin dla Seniora

Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę mieszkańców Gostynina. Ja widzę potencjał w seniorach, od kilku lat z nimi współpracuję. Imponują mi swoim doświadczeniem, poczuciem humoru, spokojem.

Gostynin potrzebuje działań, które zdecydowanie poprawią sytuację seniorów. Mój program w efekcie będzie korzystny dla seniorów ale też dla całych rodzin, znacząco odciążając najbliższych w opiece nad osobami starszymi.

Uważam, że burmistrz miasta musi podjąć działania, które sprawią, że starsi mieszkańcy nie będą się czuli wykluczeni. I tak zrobię, swoje działania będę kierowała zarówno do tych seniorów, którzy chcą spędzać emeryturę aktywnie oraz do tych seniorów, którzy z powodu np. choroby pozostają w swoich domach.

Po rozmowach z seniorami przedstawiam moje propozycje do dyskusji:

 • Gostynińska Rada Seniora  
 • Rada będzie moim organem doradczym  w sprawach dotyczących osób powyżej 60 roku życia. Celem działania Rady będzie integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz.

  • Gostynińska Karta Seniora – poszerzenie oferty

  Stowarzyszenie Inicjatywa dla Gostynina było inicjatorem Programu Gostynińska Karta Seniora. Pisząc ten program zależało mi, żeby seniorzy  mogli korzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Seniorzy powinni mieć możliwość uczestnictwa w życiu społecznym – a karta ma im to umożliwić. Zwiększę ilość podmiotów, które przyłączą się do programu. Spowoduję aby przejazdy komunikacją miejską dla posiadaczy Gostynińskiej Karty Seniora były bezpłatne.

  • Bony dla Seniorów

  Zapewnię bony na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne z terenu Gostynina.

  • Imprezy integracyjne dla Seniorów

  Wiek nie jest przeszkodą aby miło spędzać czas dlatego z myślą o seniorach organizować będę różnego rodzaju imprezy np. ogniska czy potańcówki. Kontynuować będę organizację Gostynińskich Dni Seniora, dni których jestem pomysłodawcą.

  • Uruchomienie kolejnego Klubu Seniora i dofinansowanie Klubu Seniora „Parostatek”
  • Zależy mi aby seniorzy mogli być jak najdłużej samodzielni, dlatego będę  wspierać ich aktywizację poprzez utworzenie przy wykorzystaniu środków zewnętrznych kolejnego klub seniora, zlokalizowanego w innej części miasta. Będę też  finansować działania istniejącego już w MCH Stara Betoniarnia  Klubu Seniora Parostatek. Zależy mi na tym aby  każdy senior miał równe szanse w dostępie do tych miejsc.

   • Dofinansowanie działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dotacje dla Stowarzyszeń Seniorów

   Zazwyczaj składki nie wystarczają  aby stowarzyszenia mogły realizować swoje cele statutowe dlatego zrobię wszystko aby  dostępne były  granty dla organizacji działających na rzecz seniorów. Tak jak w tym roku radni IdG zabezpieczyli środki na zakup komputerów dla UTW tak w następnych latach baza UWT będzie stopniowo przeze mnie rozbudowywana.

   • Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych

   Jestem po wielu rozmowach z osobami starszymi i ich opiekunami. Wniosek jest jeden dzienny dom pobytu dla osób starszych w Gostyninie musi powstać i ja do tego doprowadzę. Ofertę takiej placówki rozszerzymy o poradnictwo prozdrowotne oraz usługi ochrony zdrowia z dziedziny geriatrii.

   • Wolontariat Seniora

   Będę wspierać tych, którzy pomocy potrzebują ale również wykorzystam wiedzę i doświadczenie sprawnych fizycznie seniorów przy np. współpracy z placówkami oświatowymi.

   • Mieszkanie dla Seniora
   • Dopilnuję aby we wszystkich nowych mieszkaniach komunalnych budowanych w przyszłości przez miasto, lokale na parterze przeznaczone były i dostosowane dla  osób starszych i niepełnosprawnych. Na mój wniosek odpowiednie podmioty dokonają przeglądu mieszkań już znajdujących się w zasobie komunalnych, pod kątem ich przystosowania do potrzeb m.in. osób niepełnosprawnych.

    • Akcja ławeczka

    Zapewniam, że w miejscach, w których seniorzy często przebywają np. przy  głównych ulicach łączących osiedla ze sklepami – zlecę zamontowanie dodatkowych ławek​, by osoby starsze mogły w każdej chwili odpocząć.

    Agnieszka Korajczyk-Szyperska

    7).Agnieszka Korajczyk-Szyperska: Wybuduję ścieżki rowerowe, wypromuję turystykę
    rowerową.

    Jeśli mamy myśleć o turystyce w Gostyninie to najlepiej w miejscu, który ma duży potencjał czyli na Dybance. Dużo tu się zmieniło ale do zrobienia tu i w całym Gostyninie jest jeszcze więcej.

    I dlatego:

    • wybuduję ścieżki rowerowe, wypromuję turystykę rowerową;
    • wprowadzę zwolnienia od podatków dla osób zajmujących się usługami okołoturystycznymi;
    • zagospodaruję teren wokół zamku;
    • oczyścimy jezioro Bratoszewo, zmodernizuję ul. Dybanka;
    • pojawią się ścieżki dydaktyczne, trasy biegowe;
    • w okresie wakacyjnym w każdy weekend odbywać się będą różnego rodzaju imprezy:koncerty pod ratuszem, kino plenerowe, potańcówki itp.;
    • wypromuję Gostynin w Polsce i zagranicą.
    • Agnieszka Korajczyk-Szyperska

     Mój Plan dla Gostynina – Gostynin Turystyczny

     

    8).Agnieszka Korajczyk-Szyperska: Gostynin będzie OBYWATELSKI

   • Od początku mojej pracy w samorządzie stawiam na współpracę. Lubię spotykać się z mieszkańcami, lubię rozmawiać, lubię pomagać. Zależy mi na tym, żeby w ważniejszych decyzjach dotyczących przyszłości naszego miasta mieszkańcy mogli się wypowiedzieć.

    Ważny jest Wasz głos. Przecież nic o Was bez Was.
    Dlatego w przyszłości:

    • nadal będę organizować otwarte spotkania z mieszkańcami;
    • będę konsultować ważne dla miasta sprawy;
    • kontynuować będę współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi, samorządami gminnymi i powiatowym;
    • uruchomię system grantów dla organizacji pozarządowych i na projekty osiedlowe;
    • usprawnię realizację budżetu obywatelskiego;
    • a załatwianie spraw w urzędzie należeć będzie do przyjemności.
    • Gostynin będzie OBYWATELSKI.

     Agnieszka Korajczyk-Szyperska

     Publikujemy na łamach naszego portalu kilka obietnic złożonych przez ugrupowanie IGD liderki oraz wybranej nowej pani Burmistrz.

admin
Author

admin

Dodaj komentarz