Czy ma być ,Byle szybko -Byle jak-Byle było czarne bo idą wybory w Gminie Gostynin

Od wielu miesięcy staramy się aby Urząd Gminy Gostynin przedstawił opinii publicznej dokumenty jak zostały wykonane drogi na terenie Gminy za które zapłacili podatnicy.

Na wielokrotne pisma do Wójta Gminy Gostynin Edmunda Zielińskiego jaki i do Przewodniczącej Rady Gminy Gostynin Renaty Kędzierskiej  do dnia dzisiejszego nadal nie udostępniono oryginalnego pisma z Laboratorium Drogowego które wykonało badania asfaltu.

Nasza redakcja jest w posiadaniu jedynie kopi tych badań i opinii .

Nadal prowadzimy korespondencję z Urzędem Gminy oraz Radą Gminy celem wyjaśnienia czemu mimo że w badaniach z dnia 25.07.2022 roku stwierdzono że drogi nie nadają się do odbioru ,Urząd Gminy odstąpił od zlecania badań na innych drogach wykonywanych w 2023 roku przez tą samą firmę i nie kontroluje jakości ?

Otrzymaliśmy też odpowiedz że niezlecane są już badania laboratoryjne dróg ze względu iż koszt jednego badania to ok. 3500 zł 

Należy zadać pytanie urzędnikom czemu im szkoda 3500 zł w porównaniu do kwot jakie zaoferowano na poszczególne drogi?

Dyskusja z Przewodniczącą Rady Gminy Gostynin Renatą Kędzierską w sprawie wykonania dróg Gminnych i o tym że od ponad roku Radni mieli wiedzę co się wyprawia. Sesja 26.04.2023 r.

admin
Author

admin

Dodaj komentarz