Czy prezes PEC i MPKA Nieć zarabia dodatkowo dzięki firmie żony w Urzędzie Burmistrza Kalinowskiego.

Portal Gostynin uzyskał informację, która pokazuje działania władz PiS nie tylko na szczeblu władzy państwowej, ale i również na szczeblu lokalnego Samorządu .
Jak wszyscy wiedzą władzę w Mieście Gostynin sprawuje Burmistrz Paweł Kalinowski wybrany z List PiS, w Radzie Miejskiej Gostynina zasiadają  wybrani mieszkańcy z list Prawa i Sprawiedliwości mający większość.

Chcemy państwu przybliżyć podejrzenie o Nepotyzm i nie tylko w  Urzędzie Miasta Gostynina powiązany ze spółkami podległymi Burmistrzowi Kalinowskiemu (PiS).

Dotyczy to prezesa mgr inż. Szymon Nieć, pełniącego obowiązki w dwóch spółkach miejskich:

Miejskie Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej w Gostyninie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.

Jak można przeczytać w złożonym oświadczeniu majątkowym w 2023 r przez Szymona Niecia,

brakuje informacji o uzyskanych dochodach z tytułu pracy w firmie

F.U.H.P. NEFRYT JOLANTA NIEĆ

prowadzącej działalność:

KODY PKD

71.11.Z- Działalność w zakresie architektury

71.12.Z- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.Z- Pozostałe badania i analizy techniczne

Jak się okazuje w zapytaniach ofertowych z Urzędu Miasta Gostynina została wyłoniona firma żony prezesa Szymona Niecia do trzech zadań

  1. Gostynin, dnia 15.03.2022 r. Dotyczy zamówienia pn:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

przy realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie

2. Gostynin, dnia    09.06.2020 r.

Dla zamówienia   o wartości nieprzekraczającej wyrażonej   w   złotych
równowartości kwoty 30 000 euro

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi
w branży sanitarnej

przy realizacji inwestycji pod nazwą: Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie polegająca na budowie zaplecza socjalno – sanitarnego oraz boiska treningowego na potrzeby Miejskiego Klubu Sportowego MAZUR Gostynin wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami.

3. Gostynin, dnia 03.02.2023 r.

Zestawienie ofert przeprowadzonej analizy rynku / rozeznania cenowego
dla zamówienia publicznego o wartości netto poniżej 130.000,00 zł

Dotyczy zamówienia pn:

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

przy realizacji inwestycji pod nazwą: Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury”

Pan prezes Szymon Nieć, pełnił w firmie żony obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bo jego żona  pani Jolanta Nieć,  nie pełni funkcji kontrolnych, o czym poinformował nasz portal Burmistrz Paweł Kalinowski.

Należy zadać sobie pytanie, w jakim my żyjemy kraju ?

Czemu pan prezes Nieć nie informuje o uzyskiwanych dochodach w firmie żony ?

Co na to obecna władza w Urzędzie Gminy Gostynin (PiS)?

 

Co na to Rada Miejska w Gostyninie ?

 

Czy to zakrawa na Aferę pozostawiamy to ocenie czytelnikom.

admin
Author

admin

One thought on “Czy prezes PEC i MPKA Nieć zarabia dodatkowo dzięki firmie żony w Urzędzie Burmistrza Kalinowskiego.

Dodaj komentarz