Czy to kolejny bubel podczas budowy drogi Gminnej w Górkach Drugich.

26 Maja 2023 roku  przystąpiono do prac drogowych w miejscowości Górki Drugie, na placu budowy zameldowała się firma „MASDROG Sp.z.o.o z Łodzi dysponująca maszynami potrzebnymi do wykonania zadania odnośnie przetargu  RG.271.1.14.2022 w części zamówienia nr.9  Górki Drugie .

Tego samego dnia podczas prac pojawili się właściciele sąsiednich działek aby zobaczyć jak postępują prace i okazało się że na pasie 4 m który jest w posiadaniu Gminy Gostynin działka numer 128/2 ,władze gminy chciały wykonać drogę o szerokości 4,60 m .

        

Urząd Gminy Gostynin nie przewidział że nie da się wykonać drogi 4,60 m na działce 4 m.

     

 

Właściciele sąsiednich działek w dniu 1 Czerwca odbyli spotkanie z Wójtem Edmundem Zielińskim i jego zastępcą Pawłem Goliszkiem, na spotkaniu nie doszło do porozumienia aby wykonać pobocza, na fotografiach możemy zobaczyć że różnica terenu między wykonaną drogą a gruntami rolnymi to od 48 cm do 59 cm, taki głęboki uskok  stwarza realne zagrożenie dla użytkowników tej drogi podczas mijania się pojazdami.

Czy władze Gminy Gostynin przewidują zamontowanie barier?

 

Na placu budowy pojawił się też Radny z tego rejonu który poinformował nas że przez kilka lat na drodze były wykonywane podbudowy z tłucznia z „Funduszu Sołeckiego”, udało nam się pomierzyć grubości tłucznia jakie wykonała firma na wcześniej wykonanej podbudowie, można zobaczyć to na zdjęciach.

Pomiarów dokonaliśmy w obecności Radnego Gminnego.Szacunek że są w Radzie Gminy jeszcze tacy co nierobią wszystkiego tak jak ktoś im zagra, 

 

Należy zadać pytania do władz Gminy Gostynin czy zostały zlecone badania i opinie dotyczących wykonywanych dróg z przetargu publicznego? 

Dodatkowo wykonaliśmy pomiary na drodze w Zaborowie.

Otrzymaliśmy odpowiedz z RIO że do zadań Radnych Gminnych należy kontrola Wójtów i ich działań odnośnie ogłaszanych przetargów Publicznych.

Obecnie oczekujemy na odpowiedzi w sprawie przeprowadzonej kontroli dróg przez Komisję Rewizyjną Urzędu Gminy Gostynin.

 

admin
Author

admin

Dodaj komentarz