Czy w Urzędzie Gminy Gostynin występują korupcja i mobbing?

Od ponad roku portal Portal-Gostynin.pl wysyła zapytania dotyczące wykonywanych dróg gminnych. Jak ustalił Dariusz Szymański, podczas wydawania środków publicznych z kasy podatników dochodzi do dziwnych sytuacji związanych z jakością wykonania i rozliczaniem przetargu.

Głównym wykonawcą jest firma braci Balcerzaków, a podczas prac pracownik z ramienia Urzędu Gminy pełnił rolę inspektora pilnującego ich wykonania. Jak udało się ustalić od osób trzecich, wicewójt Gminy Gostynin, Paweł Goliszek, wywierał, a wręcz nakazywał pracownikom dokonanie odbioru robót mimo zleconych wcześniej badań tych dróg. Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki przeprowadziło badania i sporządziło opinię w postaci wyników badań i opisu jakości i wytrzymałości wykonanych dróg asfaltowych w dniu 25 lipca 2022 r.

Opinia jednoznacznie określiła, że cztery drogi nie spełniają norm i nie kwalifikują się do odbioru. Pomimo takiej opinii, osoba nadzorująca nie zgodziła się na wykonanie polecenia wice-wójta polegającego na podpisaniu protokołu odbioru, a naciski były na tyle silne, że nadzorujący pracownik urzędu Gminy Gostynin złożył wypowiedzenie z pracy i odszedł.

W tej sytuacji wice-wójt sam siebie wyznaczył na członka komisji odbiorowej i dokonał odbioru wadliwych dróg, a drugą osobą przy odbiorze był tylko pan Balcerzak jako wykonawca.

Powstało podejrzenie, że urzędnik wice-wójt przyjmował korzyści majątkowe w zamian za dokonanie tych odbiorów. Mimo że prawie rok minął, Gmina Gostynin nie ujawnia opinii publicznej opinii, którą powinno znać społeczeństwo oraz ci, którzy z ich podatków zapłacili za te drogi.

Właściciel Portal-Gostynin.pl, Dariusz Szymański, wielokrotnie prosił o pokazanie tej opinii wójta, wice-wójta i radę gminy, jednak do dnia dzisiejszego nie mógł jej uzyskać, a jedynie otrzymywał suche wyniki badań. W zamian za jego dociekliwość wójtowie wypowiedzieli umowę dzierżawy stowarzyszeniu, w którym Dariusz Szymański był pełnomocnikiem.

Mimo że Stowarzyszenie robiło wszystko, aby dzierżawiony teren był jak najbardziej przyjazny i dostępny dla mieszkańców – postawiono tam lampy, na które Urząd Gminy wyraził zgodę, skorzystano z dotacji unijnych i wykonano projekt, ustawiono kosze oraz ławeczki dla mieszkańców, aby mieli gdzie odpoczywać, stworzono także mini plac zabaw – Stowarzyszenie starało się z wszelkich sił, aby zadowolenie mieszkańców było jak największe.

W ostatnim piśmie Wójt wezwał do usunięcia wszystkiego z dzierżawionego terenu, ponieważ ogłosił konkurs ofert na dzierżawę, którą chce przekazać Stowarzyszeniu z Płocka. Tak pokrótce wygląda sprawa zemsty wice-wójta i Wójta.

O dalszym postępowaniu poinformujemy opinię publiczną, gdy otrzymamy z Urzędu Gminy Gostynin treść opinii Laboratorium Drogowego, która wpłynęła na dalsze postępowanie.

Pisma z pytaniami i odpowiedzi z Gminy:

admin
Author

admin

Dodaj komentarz