Dwa spotkania jednego Dnia pani Koryckiej i Kędzierskiej

Dziś, 25 marca 2024 roku, odbyły się dwa spotkania wyborcze z kandydatkami na wójtów oraz radnych Gminy Gostynin. Pierwsze spotkanie miało miejsce w Myszogrodzie, z udziałem KWW Elżbiety Koryckiej. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, poruszając wiele tematów dotyczących mieszkańców Gminy Gostynin.

W trakcie spotkania omówiono kwestie budowy dróg oraz zadłużenia gminy Gostynin.

Jednym z gorących tematów była sprzedaż budynku po byłej szkole w Białym.

Na pytanie dotyczące pomysłu na wykorzystanie tej nieruchomości oraz stanowisko w sprawie sprzedaży, kandydatka wyraziła stanowczy sprzeciw wobec sprzedaży, sugerując, że budynek ten powinien nadal pełnić rolę miejsca do celów kulturalnych oraz organizacji spotkań społecznościowych.

Kolejnym poruszanym tematem było stanowisko wobec ewentualnej likwidacji szkół.
W odpowiedzi na to pytanie kandydatka jednoznacznie stwierdziła, że jest przeciwna likwidacji szkół.

To spotkanie pozwoliło wyborcom lepiej poznać stanowisko Elżbiety Koryckiej w ważnych kwestiach dotyczących gminy, co może mieć wpływ na decyzje wyborcze w nadchodzących wyborach.

Na spotkanie przybyło wiele koleżanek i kolegów oraz kiedyś podległych pracowników za czasów gdy pani Korycka pełniła funkcję Dyrektora w szkole w Sierakówku.

Na tym spotkaniu jako media nagrywaliśmy najciekawsze momenty, nie spotkaliśmy się ze sprzeciwem lub zastrzeżeniem o niepublikowanie wizerunku uczestników.

Na koniec zadane zostało bardzo ważne pytanie w sprawie Informacji publicznej donośnie przetargów publicznych.

 

Na spotkaniu wyborczym w Remizie OSP Strzałki zorganizowanym przez KWW Razem Dla Gminy Gostynin, niestety nie opublikujemy nagrań, ponieważ  kandydatka na Wójt Gminy Gostynin oraz jednego z uczestników, zwolennika PiS nie wyrazili zgody na nagrywanie i upublicznienie ich wizerunków.

Jednakże udało się zadać pytanie kandydatowi na radnego, Tomaszowi Cichockiemu.

Tomasz 𝗖𝗜𝗖𝗛𝗢𝗖𝗞𝗜 jest 56-letnim funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, obecnie pełniącym funkcję Kierownika Rewiru Dzielnicowych. Jego priorytetami są m.in. budowa dróg i chodników, zwiększenie ochrony przeciwpożarowej w regionie oraz remont remiz OSP w Kozicach i Strzałkach.

Pytanie skierowane do niego dotyczyło rzekomego zatajania dokumentacji związanej z budową dróg.

Konkretniej, pytano, czy jako kandydat na radnego, zobowiązuje się on do upublicznienia i udostępnienia dostępu do tych dokumentów w przypadku zostania wybranym.

„Odpowiedź na to pytanie była, jednoznaczna brzmiała, że TAK.”

Jednakże pytanie to jest istotne dla przejrzystości działań samorządowych i zapewnienia obywatelom dostępu do informacji publicznej, więc jest to ważny temat do dyskusji i uwagi społecznej oraz o uczciwość względem mieszkańców Gminy Gostynin.

Jako portal dysponujemy nagranie z obietnicą kandydata, lecz zostanie ono w archiwum, w razie jak dostanie się do Rady Gminy Gostynin w celu przypominana!

admin
Author

admin

Dodaj komentarz