Edmund Zieliński obecny Wójt startuje z Listy PiS

w Gminie Gostynin istnieje zjawisko rotacji politycznej oraz ewentualnej migracji polityków między różnymi listami wyborczymi. Jest to zjawisko dość typowe w życiu politycznym, jednak może budzić wątpliwości co do stabilności i spójności w działaniu władz lokalnych.

Wygląda na to, że obecny Wójt Gminy Gostynin, Edmund Zieliński, zamierza ubiegać się o miejsce na Liście PiS do Powiatu Gostynin.

Dodatkowo istnieje podejrzenie, że obecna Przewodnicząca Rady Gminy Gostynin, Renata Kędzierska czy jest w stanie zająć  miejsce Edmunda Zielińskiego obecnie startującego z listy PiS do Rady Powiatu.

Przewodnicząca oraz radny Solarski startują obecnie pod przykrywką lokalnego komitetu  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY, pomimo jej wcześniejszego startu pod szyldem PiS.

Czy ewentualna zmiana na stanowiskach władzy może przynieść realne zmiany dla mieszkańców Gminy Gostynin, czy też będzie to jedynie zamiana List, zachowując obecny układ sił.

Po rozmowach z działaczami PiS usłyszeliśmy, że jest Ciche przyzwolenie, aby ta pani była promowana przez kandydatów PiS .

Również warto zwrócić uwagę na fakt, że niektórzy politycy, jak radny Marek Solarski, mogą zmieniać swoje przynależności polityczne, co może budzić pytania dotyczące ich lojalności i motywacji. Przypomnieć trzeba, że opisywana była sytuacja z Nepotyzmem w Gminie Gostynin-

 

Najważniejszym pytaniem, które zadaje czytelnik, jest to, czy wyborcy dokonają wyboru nowych radnych, czy też pozostawią obecny układ władzy na swoich stołkach.

Decyzja wyborców  będzie miała istotny wpływ na przyszłość w Gminie Gostynin i jego mieszkańców.

Niezależnie od wyniku wyborów, ważne jest, aby obywatele mieli świadomość, że ich głos ma znaczenie i że ich wybór będzie mieć wpływ na rozwój ich społeczności i czy będzie równy i sprawiedliwy podział budżetu Gminy Gostynin na wszystkie sołectwa i OSP .

W dniu 16.03.2024 odbyły się kolejne już w tym uroczystości w OSP Sieraków, w którym uczestniczył Radny Balcerzak, Wójt Gminy Gostynin, oraz przewodnicząca pani Kędzierska podczas wizyty na tych uroczystościach Portal-Gostynin.pl został poinformowany przez Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, że jest to impreza tylko na zaproszenia i zostały zaproszone na nią tylko „Media odpowiednie”

W  trakcie burzliwej rozmowy nakazali mi opuszczenie terenu, bo według nich to ich prywatny teren.

Nie było szansy na pokazanie kto kogo promuje w wyborach 2024 r podczas takiej imprezy.

Wiadome jest, że od dawna OSP Sierakówek jest mocniej wspierane niż inne Ochotnicze jednostki OSP na terenie naszej Gminy. Po wyjaśnieniu Strażakom, że nasz portal walczy by z ich podatków, niemarnowana była kasa na Drogi, które nie powinny być odebrane, opuściliśmy teren OSP.

Tak dla przypomnienia panom Strażakom, że tereny OSP to nie prywatny Folwark, lecz jest to utrzymywane ze środków publicznych należących do budżetu Gminy Gostynin.

Należy zadać pytanie OSP Sierakówek co takiego mają do ukrycia, że obawiają się mediów? 

Zaproszony był też na tą imprezę Adam Struzik, lecz nie znalazł dla nich czasu i nie dotarł  !

 

admin
Author

admin

Dodaj komentarz