Ile Podatnicy Powiatu Gostynin wydał na promowanie PSL?

Powstanie powiatu Gostynińskiego określa się na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U.98.103.652)

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. Nr 91, poz. 578) zarządza się, co następuje:

• § 1. Tworzy się powiaty oraz określa się ich nazwy, siedziby władzy gminy wchodzące w ich skład, wymienione w załączniku do rozporządzenia.

• § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: w z. J. Tomaszewski Poz. 4. Powiat gostyniński z siedzibą władz w Gostyninie obejmujący:

1) miasto: Gostynin

2) gminy: Gostynin Pacyna Sanniki Szczawin Kościelny

Co raz więcej ukazuje się promowania imprezy z okazji 25 lecia Powiatu Gostynin na portalu Społecznościowym Facebook.

Przypominamy wszystkim czytelnikom, że w Radzie Powiatu Gostynińskiego od samego początku,
są : Maria Wróblewska, Marian Pagórek, Wiesław Wojtalewicz.

 

Wspomina o zaangażowaniu Włodzimierza Śniecikowskiego w rozwój tej jednostki samorządowej przytacza jedynie jeden z mieszkańców pisząc do naszego portalu i nazywając organizatorów „Hipokrytami”.

 

Śniecikowski odegrał również kluczową rolę w rozwijaniu infrastruktury oraz promocji gospodarczej Powiatu Gostynin. Jego zaangażowanie przyczyniło się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Dzięki jego determinacji i znajomością, Powiat Gostynin stał się dynamicznym ośrodkiem rozwoju, Włodzimierz Śniecikowski odegrał kluczową rolę w procesie tworzenia obecnej siedziby. Wypowiedział również umowę z PKO BP na budynek przy ulicy Dmowskiego, który został poddany remontowi przez firmę Budrox, aby spełniał wymogi, by stać  się siedzibą Powiatu Gostynińskiego.

Na zachowanie Władzy PSL zaczynają reagować mieszkańcy, pisząc pytania.

„– Jako mieszkaniec tej ziemi pamiętam ten czas przemian. W Polsce samorząd przyniósł dobre zmiany, a wspólnota powiatu gostynińskiego może być dumna z osiągnięć Włodzimierza Śniecikowskiego. Pomysłodawcy i wielkiemu orędownikowi stworzenia Powiatu na terenie Miasta Gostynina” informuje czytelnik.

Całość wyraźnie podkreśla wkład Włodzimierza Śniecikowskiego w rozwój powiatu Gostynińskiego oraz niejednoznaczne oceny jego działalności ze strony społeczności lokalnej, lecz nie docenienie przez obecną władzę PSL.

”Powiat jest tylko i wyłącznie dzięki Włodkowi Śniecikowskiemu.

Pan Adam Struzik PSL był przeciwny i przeszkadzał w swych działaniach jak mógł.

Czy nie powinni na uroczystości zaprosić żony Włodzimierza Śniecikowskiego?” -pisze czytelnik.

Oprócz czytelników napisał też, obecny radny powiatowy z PiS informując, że on zbojkotował te obchody organizowane przez PSL, według niego:

” nie byłem na 25 leciu, bo była to konwencja PSL”, ” Zresztą 25 lat przypada na datę 6 listopada, a tu zrobili wybory”

Powołanie Powiatu faktycznie patrząc, po Roczniku wychodzi, że 25 Lat mija  2024 roku, ale należy przyjąć też wersję, że pierwsza  Sesja Powiatu Gostynin odbyła się, dopiero 6 Listopada 1999 roku jak informuje jeden z radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Czy zorganizowanie przez: Zarządu Powiatu Gostynińskiego w składzie:

1. Arkadiusz Boruszewski – Starosta Gostyniński PSL

2. Maria Wróblewska – Wicestarosta Gostyniński PSL

3. Teresa Russek – Członek Zarządu Kandydatka na radną z Listy Projekt Gostynin.

4. Wiesław Wojtalewicz – Członek Zarządu Prawo i Sprawiedliwość

5. Roman Augustyniak – Członek Zarządu Platforma Obywatelska

Czy zorganizowanie imprez z okazji 25 lecia tuż przed wyborami to nic innego jak Kampania Wyborcza ?

Czy dużej ilości ludzi takich jak Pawlak Waldemar, Struzik Adam  z Polskiego Stronnictwa Ludowego na tych obchodach nie uznać jako Promocja Wyborcza?

 

                     

 

Należy zadać pytanie panu Staroście Arkadiuszowi Boruszewskiemu, który wraz z Córką startują też w obecnych wyborach z Listy PSL oraz zadać  pytanie  Zarządowi z czyj ich pieniędzy zorganizowano te wydarzenia ?

O tworzeniu Powiatu Gostynin możecie państwo przeczytać w Archiwum lokalnych gazet:

Nasz Gostynin oraz Głos Gostynina. 

O początkach funkcjonowania powiatu wspominał pierwszy starosta gostyniński – Ryszard Górniak podczas przeprowadzonego z nim wywiadu w 2012 roku.

admin
Author

admin

Dodaj komentarz