Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w GCE Gostynin

Język: Polski

Szef MON, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wziął udział dzisiaj w ceremonii ślubowania uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym (GCE).

W spotkaniu uczestniczyli również Starosta Arkadiusz Boruszewski, jego zastępca Maria Wróblewska, przewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Osowicz-Szewczyk oraz Waldemar Pawlak.

Niestety, na spotkaniu zabrakło Adama Struzika. Zabrakło Burmistrza Pawła Kalinowskiego i nie pojawił się też Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński.
Oprócz honorowych gości, w uroczystościach brali udział dumni rodzice, mieszkańcy Gostynina i sympatycy PSL.

Oddział ten został utworzony 1 września 2023 roku w ramach Technikum o profilu technika pojazdów samochodowych i liczy 26 uczniów, których rekrutacja została zrealizowana zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej. Jednostką patronacką tego oddziału jest 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego, która odpowiada za realizację programu dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Od stycznia 2020 r. szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie OPW (Oddziałów Przygotowania Wojskowego). O uzyskanie zezwolenia na prowadzenie OPW ubiegać się może organ prowadzący szkołę zgodnie z art. 28a ust. 6 ustawy o Prawie oświatowym.
W OPW realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej oraz przez jednostkę patronacką w części praktycznej.
Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, który odbywa się na początku ostatniego roku nauki. Absolwent OPW może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego, za co otrzymuje dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

admin
Author

admin

Dodaj komentarz