Podczas przeglądu gwarancyjnego w szkole w Sierakówku nikt nie zauważył zalanego parkingu szkoły.

15 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Gostynin odbyło się podpisanie umowy na realizację zamówienia pod nazwą „Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – poprawa warunków i wzbogacenie oferty rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej:

Autorem projektu zbiornika do odbioru wód opadowych był pan Piotr Łapiński. Z pism otrzymanych z Urzędu Gminy czytamy, że Piotr Łapiński był też projektantem zbiornika z rór żelbetowych o średnicy 140 mm o pojemności ok. 46 m3. Pismo z urzędu Gminy informuje opinię publiczną, że nadmiar wody odprowadzany jest na teren własnej działki i na podlewanie terenów zielonych. Zamieszczamy film z wypompowywania wody ze zbiornika przez pracowników z Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o. o.Solec 39 c ktory obecnie przeszedł pod zarządzanie Wójta .

W dniu kiedy odbywał się przegląd gwarancyjny wybudowanej inwestycji.

Przegląd miał miejsce w dniu 22/08/2022 o godzinie 10.00. Byliśmy też w tym dniu w szkole w Sierakówku celem wyjaśnienia czemu jest zalany parking szkoły?

Przegląd dotyczył głównego odbioru końcowego z dnia 14.10.2021. Próbowaliśmy porozmawiać z głównym nadzorującym pracę inspektorów poszczególnych branż p. Waldemarem Kuciapskim. Na pytanie o zalany parking padła odpowiedź, że nie wyraża zgody na publikację jego wypowiedzi i nagrania.

Kolejną osobą był zastępca wójta, z którym też próbowaliśmy zadać to samo pytanie o zalany parking lecz nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Nie udało nam się uzyskać informacji z o problemie stojącej wody na parkingu szkoły w Sierakówku. Wystąpiliśmy z oficjalnym pismem z pytaniami i prośbą o załączenie protokołu z przeglądu gwarancyjnego w dniu 22/08/2022 .

Po otrzymaniu odpowiedzi czytamy kto uczestniczył w przeglądzie a byli to: Paweł Goliszek wice wójt, Jarosław Cichoński pracownik Urzędu Gminy, Zbigniew Pawełkiewicz świeżo powołany dyrektor szkoły, Waldemar Kuciapski główny Inspektor nadzorujący pracę pozostałych inspektorów, Marcin Tomaszewski, Krzysztof Białobrzeski główny wykonawca oraz Przemysław Liberadzki.

W protokole zapisano osiem punktów.

Zastanawiające jest to, że w żadnym z punktów nie zapisano usterki związanej o zalanym parkingu szkoły. Poniżej w galeii zdjęcie parkingu w dniu tworzenia protokołu.

Na 100% panowie uczestniczący w tym spotkaniu widzieli zalany parking. Otrzymaliśmy też pismo z Urzędu Gminy, w którym czytamy kto był projektantem zbiornika.

Zbiornik projektował pan Piotr Łapiński  Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr ŁapińskiUl. Nowa 5/1 09-500 Gostynin.

Czytamy też, że Inspektorem branży sanitarnej i deszczowej był Piotr Łapiński.

 

Pan Piotr Łapiński był też osobą odbierająca wykonanie projektu zbiornika.

W ośmiu wymienionych punktach ujawniono znikome poprawki, które nie przeszkadzały w otwarciu szkoły 1 września 2022. Natomiast zalewany parking może stwarzać zagrożenie dla uczniów tej szkoły i władze szkoły i gminy powinny zareagować w dniu przeglądu gwarancyjnego.

Mamy tez oficjalne potwierdzenie kto zasiadał w komisji odbiorowej odnośnie inwestycji a byli to: Wójt Gminy Edmund Zieliński, pracownik urzędu gminy pan Jarosław Cichoński oraz Inspektor Piotr Łapiński.

Zastanawiający jest fakt, że osoba kordynująca wszystkich inspektorów, mająca wiedzę niemal na każdy temat budowy i całej inwestycji – pan Waldemar Kuciapski nie znalazł się w powołanej komisji odbiorowej.

Pozostałe nagrane filmiki:

Aktułalizacja: 

Pismo nadesłane przez Urząd Gminy Gostynin jako sprostowanie w sprawie Inspektora Waldemara Kuciapskiego:

Jedynie pozostaje naszemu portalowi przeprosić pana Waldemara Kuciapskiego że na podstawie informacji z Urzędu Gminy Gostynin napisaliśmy że był Inspektorem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz małej retęcji.

Przepraszamy!

 

admin
Author

admin

Dodaj komentarz