Ponad 200 000 zł włożone w Remont Pomostu na Miałkówku, Co na obecny stan Gmina Gostynin?

Jezioro Lucieńskie to naprawdę imponujący zbiornik wodny o bogatej historii. Było sercem ośrodka wypoczynkowego dla pracowników Żyrardowskiego Zakładu Przemysłu Lniarskiego, który oferował nie tylko doskonałe warunki mieszkaniowe, ale także różnorodne atrakcje rekreacyjne.
To miejsce było nie tylko miejscem wypoczynku, ale także centrum aktywności społecznej i kulturalnej też z okolic Gostynina .

Dziś, gdy ośrodek już nie funkcjonuje, pozostaje nam jedynie zadumać się nad tym, co przeminęło, i docenić dziedzictwo techniczne oraz społeczne, jakie to miejsce reprezentowało przez tyle lat.

Od wielu lat Miałkówek tętnił życiem nie tylko w okresie wakacyjnym.

Sam osobiście pracowałem na Przystani w Miałkówku od 1992 roku jako Ratownik i wiele lat byłem dzierżawcą Wypożyczalni Sprzętu Pływającego.

Po sprzedaniu Ośrodka przez Zakłady Lniarskie jeszcze kilka Lat Plaża na Miałkówku wraz z wypożyczalnia funkcjonowała co sezon wakacyjny. Po przejęciu terenu przez Władzę Gminy Gostynin od wielu lat to miejsce popada w ruinę.

W dniu  30.08.2022 r. Opublikował Urząd Gminy Gostynin INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY RG.271.1.12.2022,
Nazwa projektu lub programu:
Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Data zawarcia umowy: 2022-09-06, Wartość umowy/umowy ramowej: 209100,00 PLN

Drewno do budowy poszycia dąb lub modrzew w klasie A lub min. B.

Drewno zabezpieczone impregnatem w kolorze ustalonym z inwestorem.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres co najmniej
36 m-cy licząc, od dnia odebrania przez Zamawiającego.

W wielu spotkaniach z kandydatami na Radnych i na Wójta Gminy Gostynin w kampanii 2024 roku słychać było zapewnienia o przywróceniu temu miejscu dawnej świetności, obecna przewodnicząca Rady Gminy Gostynin i kandydatka na Wójta na jednym ze spotkań obiecywała, że ten teren ma zostać nadal ogólnodostępny i że należy wyremontować obiekt Przystani w Miałkówku.

Na dziś wygląda na to, że mimo próby odnowienia mamy odczynienia z wydaniem ponad 200 000 zł z kasy podatników a efekt możecie państwo sami ocenić.

 

admin
Author

admin

Dodaj komentarz