Roman Augustyniak z Platformy Obywatelskiej(IDG) nie poparł utworzenia Jednostki Wojskowej w Gostyninie.

Roman Augustyniak, pełniący funkcję przewodniczącego zarządu Koła Platformy Obywatelskiej RP w Gostyninie, został członkiem zarządu Powiatu Gostynin po swoim wyborze na radnego z Listy Inicjatywy dla Gostynina w 2018 roku.
Wraz z nim z tej samej listy mandaty radnych uzyskali Kazimierz Majchrzak i Michał Bartosiak. Jednak to Augustyniak z PO (IdG), jako jedyny, zdecydował się współpracować z radnymi PSL, co zaowocowało otrzymaniem przez niego etatu w Starostwie w Gostyninie.

Decyzje podejmowane przez Augustyniaka spowodowały napięcia, zwłaszcza z Kazimierzem Majchrzakiem, który po zdobyciu miejsca w Radzie Powiatu wycofał się z aktywnego wspierania Inicjatywy dla Gostynina, kierowanej przez Agnieszkę Korajczyk-Szyperską.

Również Michał Bartosiak, wraz ze swoimi zwolennikami, zdecydował się na niezależny start na stanowisko Burmistrza Gostynina. Obecnie Kazimierz Majchrzak wystartował z listy Projekt Gostynin.

Postawa Augustyniaka, polegająca na wstrzymywaniu się od głosu, rzuca światło na jego zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa Gostynina, co wydaje się być mało istotne dla polityka Platformy Obywatelskiej.

W kontekście obronności, Gostynin może stać się miejscem, gdzie około 150 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej będzie miało możliwość stacjonowania, szkolenia się i przygotowywania do wykonywania swoich zadań.

Decyzja ta wynika z inicjatywy starostwa, które przeznaczy odpowiednią nieruchomość na ten cel. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił wagę współpracy między samorządem a rządem dla rozwoju kraju i skutecznej obrony oraz wsparcia społeczności lokalnych w sytuacjach kryzysowych.

Spotkanie robocze w Starostwie Gostynińskim miało na celu omówienie szczegółów powstania jednostki Wojsk Ochrony Terytorialnej, mającej za zadanie obronę i wsparcie lokalnych społeczności.

 

Nasuwają się pytania o przyszłość polityków z Inicjatywy dla Gostynina po samorządowych wyborach w 2024 roku – czy zadziałają podobnie, jak Majchrzak czy Bartosiak, i czy opuszczą oni szeregi Inicjatywy dla Gostynina?

admin
Author

admin

Dodaj komentarz