Rusza rozprawa sądowa przeciwko Edmundowi. Z Wójtowi Gminy Gostynin

Jak poinformowali nas świadkowie,

14 Lipca 2023 rozpoczyna się sprawa w sądzie przeciwko

Wójtowi Gminy Gostynin Edmundowi.

Z  po odwołaniu się od wyroku nakazowego .

Mężczyzna był już wcześniej karany za jazdę
w stanie nietrzeźwości.

Nie jest to pierwsze zdarzenie tego typu z udziałem wójta Gostynina. Tymczasowo stracił prawo jazdy w 2015 roku po tym, jak podczas kontroli drogowej w Rzgowie koło Łodzi policjanci potwierdzili, że jechał w stanie nietrzeźwości (czyli w wydychanym powietrzu miał 0,2-0,5 prom. alkoholu).

W dniu 22 listopada 2022 roku w Sądzie Rejonowym w Gostyninie zapadł wyrok nakazowy.

Postępowanie o sygnaturze 4216-4.Ds.690.2022 dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości ( art. 178$1 k.k.) przez Wójta Gminy Gostynin Edmunda Z. zakończyło się w dniu 31 października 2022 roku skierowaniem do Sądu Rejonowego w Gostyninie aktu oskarżenia. W dniu 22 listopada 2022 roku Sąd Rejonowy w Gostyninie wydał wyrok nakazowy w sprawie II K 361/22, w którym oskarżonego uznano za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzono mu: karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych, każda po 40 złotych; – 3 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych; – 9 tysięcy złotych świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz obciążono kosztami postępowania sądowego w wysokości 1010 złotych w tym 800 złotych opłaty. Wyrok nie jest prawomocny. Oczekuje na wyznaczenie terminu do rozpoznania sprzeciwu od wyroku, złożonego przez obrońcę oskarżonego” – poinformowała portal Gostynin.info Prokuratora Rejonowa w Gostyninie.

Więcej możemy przeczytać na:

https://tvn24.pl/polska/gostynin-wojt-gminy-uslyszal-zarzut-za-jazde-w-stanie-nietrzezwosci-5764219

https://www.se.pl/warszawa/na-zakonczenie-roku-szkolnego-przyjechal-autem-wojt-gostynina-z-zarzutem-kierowania-w-stanie-nietrzezwosci-aa-kNst-n7bA-vqn8.html

 

admin
Author

admin

Dodaj komentarz